Antikraak wonen : regels en wetten

Het is in Nederland officieel verboden om een leegstaande woning of een leegstaand pand te kraken. Om te voorkomen dat dit toch gebeurt, werd in juli 2010 de leegstandwet in het leven geroepen. Deze wet heeft ervoor gezorgd dat antikraak snel populair werd. Bij een antikraak regeling, wordt een woning tijdelijk bewoond tegen een lage leegstandvergoeding. Dit mag geen huur genoemd worden, omdat je een woning in dit geval niet huurt, maar in bruikleen krijgt van de eigenaren.  
 
Om Antikraak te mogen wonen, moet je minimaal 18 jaar oud zijn. Jonger dan 18 kom je niet in aanmerking voor een antikraak woning, ook niet als je ouders garant willen staan. Behalve leeftijd zijn er nog meer eisen waar je aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor een antikraak woning. Zo moet je de Nederlandse identiteit hebben of beschikken over een geldige verblijfstitel, je moet een minimum inkomen hebben, een inboedelverzekering afsluiten en in het bezit zijn van een brandveiligheidspakket.  
 
Antikraak wonen heeft verschillende voordelen. Het is goedkoop, je hebt geen grote verantwoordelijkheden of verplichtingen en het is vaak snel geregeld. Je kunt een antikraak woning meestal binnen een aantal dagen betrekken. Je hoeft niet veel onderhoud uit te voeren en als er onderhoud uitgevoerd moet worden aan de woning is dat de verantwoordelijkheid van de eigenaar. Natuurlijk heeft antikraak wonen ook nadelen, want alle voordelen hebben een keerzijde. Je mag niet veel of zelfs helemaal niets veranderen aan de woning, huisdieren en kinderen zijn niet toegestaan, de verhuurder mag de woning ten alle tijden betreden en zo snel als een antikraak woning geregeld kan zijn, kan de regeling ook weer opgezegd worden.  
Vaak moet je na beëindiging van de overeenkomst de woning binnen enkele weken verlaten. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als er een ander doeleind is vastgesteld voor het pand.  
Al deze dingen bij elkaar maakt antikraak wonen vooral aantrekkelijk voor jongeren en studenten. Het is goedkoop en als een woning niet meer beschikbaar is heb je vaak al snel iets nieuws gevonden. 

Door de inzet van Totalus worden twee partijen tevredengesteld. Enerzijds de eigenaar van het pand, die zijn woning graag wil beschermen en op zoek is naar een manier om dit te realiseren. Aan de andere kant de woningzoekenden, die maar al te graag voor korte of onbepaalde tijd deze woonruimte willen gebruiken. Bent u eigenaar van een leegstaand pand en bent u benieuwd wat Totalus voor u kan betekenen? Vul dan het contactformulier in op onze site:  
https://www.totalus.nl/contact 
Op zoek naar een antikraak woning? Ons aanbod vind je hier:  
https://www.totalus.nl/aanbod/anti-kraak 

Deel via: