Oplossingen voor leegstand

'Krakers bezetten een leegstaand pand'
Je leest het weleens in de krant of hoort het op tv. Vrijgevochten types, vaker wel dan niet vergezeld door een hond, hebben hun huisraad gestald in een pand wat al jaren leegstaat en de pandeigenaar staat met z'n handen in het haar.

Kraken mag toch niet meer? Dat klopt, sinds 2010 (pas) is dit bij wet verboden. Waarom gebeurd het dan nog steeds? Krakers willen vaak een signaal afgeven aan de eigenaar, de buurt en de staat. Het vinden van woonruimte wordt steeds lastiger, helemaal gezien de huidige huizenprijzen. Daarnaast staan er veel (kantoor)panden leeg en komen hier nog met grote regelmaat leegstaande panden bij. Waarom dan niet van een nood een deugd maken en deze panden zonder functie gebruiken als woonruimte. Daarnaast vinden buurtbewoners een verpauperd pand een doorn in het oog en zien graag dat het netjes bijgehouden wordt. Wat dat betreft hebben de krakers een punt en voorzien leegstandbeheerders, zoals bijvoorbeeld Totalus, in deze behoefte, alleen dan op de manier die wettelijk is toegestaan.

In overleg met de pandeigenaar wordt er per leegstaand object bekeken wat de beste oplossing is en waardoor het hoogste rendement behaald kan worden. Zo kan het pand in afwachting van de nieuwe bestemming, zoals bijvoorbeeld sloop, voorzien in woonruimte voor woningzoekenden. Het voor onbepaalde tijd wonen in een leegstaand pand, tegen lage woonlasten en met een officieel contract, noemen we anti-kraak. De eigenaar stelt zijn pand beschikbaar in ruil voor een lage bruikleenvergoeding. De bewoners houden tijdens de woonperiode een oogje in het zeil en 'bewaken' het pand. Zodra de datum van sloop bekend is, worden de anti-kraak bewoners geïnformeerd en zullen verhuizen. 

Een win-win-win situatie: buurtbewoners blij, pandeigenaar blij en woningzoekenden blij. Totalus helpt graag bij het creëren van de ideale situatie en adviseert graag per object wat de beste (tijdelijke) oplossing is. Zo kunnen we kraak tegengaan en leegstandbeheer optimaliseren.

Deel via: