Totalus behaalt KLB Certificaat

Het huren en verhuren van leegstaande panden en het huren van leegstaande panden is een heel eigen tak van sport, die in de verste verte niet te vergelijken is met normale huur. Er gelden andere regels en andere voorwaarden. Om ervoor te zorgen dat alle regels worden nageleefd en de kwaliteit en veiligheid tijdens het verhuren van deze leegstaande panden te waarborgen is het KLB certificaat in het leven geroepen.

Leegstandbeheerders die het certificaat willen behalen moeten voldoen aan strenge normen en een gedragscode. In die gedragscode is officieel vastgelegd dat leegstandbeheerders moeten voldoen aan de volgende basisvoorwaarden:

  • Betrouwbaarheid
  • Professionaliteit
  • Integriteit
  • Maatschappelijke verantwoording
  • Transparantie

Minimaal één keer per jaar wordt iedere leegstandbeheerder gecontroleerd op het naleven van alle normen en de gedragscode. Wordt er niet aan de eisen voldaan, dan krijgt men drie maanden om de situatie te verbeteren. Indien dit niet lukt, wordt het certificaat weer ingetrokken.

Bij Totalus is op 13 maart en 29 april een onderzoek uitgevoerd door een certificatiemanager van SKW Certificatie. Op 28 juli kregen wij te horen dat het certificaat officieel aan ons is toegekend. We zijn heel trots en blij dat we onszelf nu een gecertificeerd bedrijf in het Beheren van Leegstaand Vastgoed mogen noemen. We bedanken al onze medewerkers en bewoners die zich hier voor hebben ingezet.

Deel via: